Wyzwanie związane z chorobami neurodegeneracyjnymi

Dzisiaj 5 milionów Amerykanów cierpi na chorobę Alzheimera; 1 milion na chorobę Parkinsona; 400 000 na stwardnienie rozsiane (MS); 30 000 na stwardnienie zanikowe boczne (ALS lub choroba Lou Gehriga) i 30 000 na chorobę Huntingtona. Ponieważ choroby neurodegeneracyjne atakują przede wszystkim w połowie lub pod koniec życia, oczekuje się, że zachorowalność będzie rosła wraz ze starzeniem się społeczeństwa. (Do 2030 roku aż 1 na 5 Amerykanów będzie miał ponad 65 lat). Jeśli za 30 lat nie podejmiemy żadnych działań, na choroby neurodegeneracyjne będzie cierpiało ponad 12 milionów Amerykanów. W ostatnich latach naukowcy z Harvard NeuroDiscovery Center i wielu innych dokonali ogromnego postępu w zrozumieniu podstawowych przyczyn chorób neurodegeneracyjnych. W miarę odkrywania kolejnych szczegółów tych chorób, jesteśmy pewni, że z czasem będziemy w stanie je leczyć i im zapobiegać. Jednak, jak w przypadku większości dużych przedsięwzięć, im większe środki przeznaczymy na ich realizację, tym szybszy będzie postęp w dążeniu do celu. Jeśli – jako społeczność – chcemy uniknąć nadciągającego i dramatycznego wpływu tych chorób na naszą coraz starszą populację, musimy wszyscy podwoić nasze wysiłki, już teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *