Termin „Wszystkie prawa zastrzeżone” wyjaśniony

Jeśli spojrzałeś na informację o prawach autorskich na książce, czasopiśmie lub stronie internetowej, być może widziałeś wyrażenie „wszystkie prawa zastrzeżone” i zastanawiałeś się, co ono oznacza.

Przedstawiamy podstawową definicję oraz przegląd sposobów uzyskiwania i egzekwowania ochrony praw autorskich.

człowiek komponujący muzykę

Podstawy prawa autorskiego

Ochrona praw autorskich jest dostępna dla różnych oryginalnych dzieł, takich jak teksty (książki, artykuły, sztuki teatralne, scenariusze itp.), fotografie, obrazy oraz partytury muzyczne i teksty piosenek.

Oryginalna praca twórcza jest chroniona prawem autorskim w momencie jej stworzenia. Ale posiadanie praw autorskich i ich ochrona to dwie różne rzeczy. Aby chronić swoje prawa autorskie, kluczowym pytaniem staje się: Jak udowodnić, że masz prawa autorskie?

Możesz to zrobić na jeden z dwóch sposobów:

  1. Zamieść informację o prawach autorskich na swojej pracy.
  2. Zarejestruj swoją pracę w United States Copyright Office.

Najbezpieczniejszym sposobem działania jest użycie zarówno informacji o prawach autorskich, jak i rejestracji praw autorskich. Powiadomienie innych, że praca jest chroniona prawem autorskim zniechęci większość do naruszania praw autorskich.

Jeśli znajdziesz naruszenie, możesz wnieść pozew przeciwko stronie naruszającej. Częścią procesu o naruszenie praw autorskich jest udowodnienie, że jesteś właścicielem praw autorskich. Można to zrobić poprzez wykazanie, że informacja o prawach autorskich znajduje się na twojej pracy, poprzez wykazanie, że praca jest zarejestrowana w Biurze Praw Autorskich lub w obydwu przypadkach.

Ogłoszenia o prawach autorskich

Pisanie informacji o prawach autorskich jest zgodne ze standardowymi praktykami, zazwyczaj odbywa się na jeden z trzech sposobów, z których wszystkie są bardzo podobne i proste. Na przykład, jeśli Stephen King napisze i opublikuje nową powieść w 2021 roku, powiadomi innych o prawach autorskich poprzez umieszczenie jednego z następujących zapisów na wszystkich egzemplarzach książki:

  • © 2021 Stephen King
  • Copyright 2021 Stephen King
  • Copr. 2021 Stephen King

Każde z tych oznaczeń wskazuje, że utwór jest chroniony prawem autorskim, że prawa autorskie rozpoczynają się w 2021 roku i że Stephen King jest właścicielem praw autorskich. Jeśli takie powiadomienie znajduje się na wszystkich kopiach, nikt nie może twierdzić, że nie wiedział, że utwór podlega ochronie praw autorskich. To powinno zniechęcić kogokolwiek do naruszania praw autorskich. A jeśli ktoś je naruszy, trudno będzie twierdzić, że zrobił to nieświadomie.

Każdy, kto czyta jedną z powyższych informacji o prawach autorskich, powinien założyć, że właściciel praw autorskich zastrzegł sobie wszystkie prawa, które wynikają z ochrony praw autorskich.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Czasami można zobaczyć wyrażenie „wszystkie prawa zastrzeżone” jako część informacji o prawach autorskich. Na przykład: „© 2021 Stephen King. Wszelkie prawa zastrzeżone.”

To oznacza, że nikt nie może korzystać z Twojej pracy, jeśli nie uzyska Twojej zgody. Oświadczenie to nie jest prawnie wymagane, a jego niezamieszczenie nie ma żadnego znaczenia prawnego. Ponieważ inni nie mogą korzystać z utworów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich, oświadczenie to jest zbędne.

Jeżeli zamieścisz oświadczenie „bez praw zastrzeżonych”, oznacza to, że pozwalasz komukolwiek innemu na korzystanie z Twojego utworu. Dzieje się tak czasami, gdy praca jest publikowana w celach charytatywnych lub w interesie publicznym, a twórca chce, aby była ona dostępna do ogólnego użytku dla innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *