Przegląd

  • Zintegrowany transfer pieniężny i rozwój kapitału ludzkiego

Trwający zintegrowany projekt transferu pieniężnego i rozwoju kapitału ludzkiego (PITCH) umożliwił szybkie wdrożenie transferów pieniężnych i rzeczowych podczas pierwszej fali pandemii na początku do połowy 2020 r. i wynikającej z niej blokady: 27 567 ubogich i wrażliwych gospodarstw domowych – blisko 154 000 osób – mieszkających w mieście Dżibuti i Balballa, każde otrzymało bony żywnościowe o wartości 30 000FD (170 USD) w ciągu trzech miesięcy. Jednocześnie kontynuowano przekazywanie gotówki 12 300 gospodarstwom domowym na obszarach wiejskich i miejskich, z czego 4 888 zostało sfinansowanych przez Bank. W ramach programu PITCH uruchomiono również środki towarzyszące dla beneficjentów transferów gotówkowych w celu pobudzenia rozwoju kapitału ludzkiego: Obejmują one sesje informacyjne na kluczowe tematy, takie jak odżywianie, edukacja, zdrowie i przemoc ze względu na płeć – a także opiekę medyczną, świadczoną na miejscu w czasie kwartalnych wypłat transferów pieniężnych w ramach partnerstwa z Ministerstwem Zdrowia.

Projekt pomaga rządowi kontynuować rozwój krajowego rejestru społecznego, który służy jako brama do dziewięciu różnych programów społecznych, w tym dotowanego ubezpieczenia zdrowotnego, mieszkań socjalnych, pomocy żywnościowej i transferów pieniężnych. Rejestr społeczny zawiera obecnie dane dotyczące 73 281 gospodarstw domowych, czyli ponad 1/3 populacji. PITCH pomaga rządowi w realizacji celu, jakim jest włączenie uchodźców do rejestru społecznego, tak aby można było określić ich uprawnienia do korzystania z programów socjalnych – do tej pory w ramach PITCH do rejestru dodano 661 gospodarstw domowych uchodźców, a celem projektu jest osiągnięcie 1500 gospodarstw domowych na koniec projektu.

Wreszcie, projekt wprowadza nowy program rozwoju kierowanego przez społeczność, którego celem jest zwiększenie dostępu do infrastruktury związanej z kapitałem ludzkim w głębi kraju. Aby umożliwić społecznościom identyfikację i realizację podprojektów, opracowywany jest program szkoleniowy dla społeczności poprzez proces wymiany wiedzy z ekspertami z Beninu i Senegalu. Oczekuje się, że realizacja podprojektów rozpocznie się za kilka miesięcy w 50 wybranych lokalizacjach. Program jest realizowany we współpracy z Sekretariatem Stanu ds. Decentralizacji w Dżibuti, władzami regionalnymi oraz Agencją Rozwoju Społecznego w Dżibuti (ADDS) w celu promowania większej decentralizacji funkcji rządowych w sposób wysoce partycypacyjny i przejrzysty.

  • Projekt „Reagowanie na wysiedlenia w Rogu Afryki”

Interwencje w ramach projektu „Reagowanie na skutki wysiedleń w regionie” (DRDIP) poprawiły dostęp do usług społecznych i gospodarczych oraz infrastruktury dla 97 000 beneficjentów (zarówno obywateli, jak i uchodźców w regionach Ali Sabieh i Obock); spośród 33 000 beneficjentów ze społeczności przyjmującej 65% stanowią kobiety. Ponad 1300 beneficjentów działań na rzecz rozwoju gospodarczego odnotowało wzrost dochodów.

Ponadto konkretnym przykładem jest przedłużenie głównych linii krajowej sieci elektrycznej do miasta Holl Holl, z czego skorzystało ponad 2 700 gospodarstw domowych (ponad 10 000 beneficjentów). 100 nowo zainstalowanych świateł publicznych jest świadectwem realizacji 40-letniego oczekiwania mieszkańców. Około 356 domów, 24 sklepy wiejskie oraz szereg obiektów użyteczności publicznej, takich jak miejski ośrodek zdrowia, szkoły podstawowe i średnie oraz centrum rozwoju społeczności lokalnej, korzysta z tworzonych obecnie indywidualnych przyłączy. Do najważniejszych inwestycji należy nowo wyremontowany ośrodek zdrowia w Ali Addeh w Dżibuti, który w równych proporcjach służy uchodźcom i społecznościom przyjmującym, oferując wysokiej jakości usługi zdrowotne. Ośrodek ma dobry personel i jest wyposażony w łóżka szpitalne, aparaturę rentgenowską i sprzęt chirurgiczny, w czystych pomieszczeniach z dobrze oświetlonymi oddziałami.

  • Projekt „Poprawa wyników sektora opieki zdrowotnej

Trwający projekt „Poprawa wyników sektora opieki zdrowotnej” zwiększył wykorzystanie wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia matek i dzieci. Do tej pory ponad 300 000 beneficjentów otrzymało wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej; ponad 90 000 kobiet odbyło od dwóch do czterech wizyt prenatalnych; 85% dzieci otrzymało pełną szczepionkę przed pierwszymi urodzinami. Pięć gminnych ośrodków zdrowia na poziomie podstawowym zostało przekształconych w polikliniki na poziomie średnim, zapewniające całodobową opiekę w nagłych wypadkach, opiekę porodową oraz usługi ambulatoryjne dla populacji liczącej blisko 100 000 osób.

Ostatnia aktualizacja: Październik 01, 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *