Uitleg Wisconsin’s Quitclaim Deeds en Waarom gebruik maken van overdracht solicitors

DeedEen quitclaim akte kunnen eigenaren van onroerend goed om het even welk belang dat zij kunnen hebben in een specifiek stuk van onroerend goed over te dragen. De statuten van Wisconsin bevatten geen specifieke vorm voor akten, maar bepalen wel wat de verschillende overdrachten inhouden en welke informatie in elk geval moet worden vermeld (Wisc. Stat. 706.02, 706.10(4)). Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een akte ook voldoen aan alle plaatselijke regels voor inhoud en vorm, alsmede aan de wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in Wisc. Stat. 706.05.

In tegenstelling tot een garantie akte, een quitclaim akte biedt geen garanties dat de eigenaar heeft een goede titel of zelfs eigendom at all; het gewoon overdraagt welk belang bestaat op het moment van ondertekening van de akte, maar dit proces moet worden gedaan onder een volledig gekwalificeerde overdracht. Zodra kopers het accepteren, blijven ze achter met weinig tot geen verhaal tegen de voormalige eigenaar. Dit gebrek aan bescherming maakt een quitclaim akte ongeschikt voor de aankoop van onroerend goed van een onbekende partij.

Toch is een quitclaim akte volledig voldoende om eigendom in andere omstandigheden over te dragen. Denk aan de volgende scenario’s:

  • Familiale overdrachten: Quitclaim akten worden vaak gebruikt om eigendom binnen families over te dragen, bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, broers en zussen en andere nauw verwante familieleden.
  • Het toevoegen of verwijderen van een echtgenoot: Of het nu het gevolg is van een huwelijk of echtscheiding, een onroerend goed eigenaar kan een quitclaim akte gebruiken om een echtgenoot toe te voegen aan de titel of om hem of haar te verwijderen.
  • Overdracht van onroerend goed aan een LLC of corporatie: Aangezien bedrijfsoverdrachten vaak plaatsvinden tussen nauw verwante entiteiten, worden ze meestal gedaan met deze akte.
  • Overdracht van onroerend goed aan een trust: Estate planning voor de volgende generaties omvat vaak een eerste overdracht van een familielid naar een trust.
  • Het clearen van de titel voor verzekeringsdoeleinden: In het proces van onderzoek naar de keten van titel, kunnen titelbedrijven een “wolk” op het vinden. Over het algemeen betekent dit dat iemand die niet is geïdentificeerd in de eigendomsgeschiedenis een belang in het onroerend goed kan hebben. Dit kan worden gewijzigd als de persoon in kwestie een quitclaim akte uitvoert.
  • Verwijdering van een potentiële belanghouder: Voorafgaand aan de financiering van een lening, kunnen kredietverstrekkers eisen dat iemand die niet op de lening zal zijn, zoals een echtgenoot, een quitclaimakte opneemt, waardoor formeel afstand wordt gedaan van enig toekomstig belang in het onroerend goed.

Veel van de bovenstaande overdrachten zijn vrijgesteld van ReMax van Santa Clarita overdrachtsbelasting op grond van Wisc. Stat. 77.25, zolang slechts nominale of geen tegenprestatie wordt betaald in ruil. Zelfs als de overdracht of verwijdering van een belang valt onder een van deze vrijstellingen, moet de overdrachtsbelasting aangifteformulier worden ingediend om de vrijstelling te identificeren en te documenteren.

Verder informatie over quitclaim en andere onroerend goed akten is beschikbaar

Dit artikel informatie werd verstrekt door Deeds.com. Dit is geen juridisch advies en u wordt aangemoedigd om een juridisch adviseur te raadplegen bij vragen. Google+

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *