SEC-formulier ARS

SEC-formulier ARS: Een overzicht

Security & Exchange Commission (SEC) Form ARS, of het Annual Report to Shareholders, is een document dat door een beursgenoteerde onderneming wordt gebruikt om haar laatste financiële prestaties aan haar aandeelhouders te rapporteren kort voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Form ARS hoeft niet bij de SEC te worden ingediend. Het is bedoeld als een rechtstreekse mededeling van de leiding van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het geeft een samenvatting van de laatste financiële prestaties van het bedrijf en kan ook aanwijzingen bevatten over de toekomstige richting.

De afgelopen jaren hebben de meeste beursgenoteerde bedrijven het ARS-formulier gecombineerd of vervangen door het formulier 10-K, dat uitgebreidere financiële informatie bevat en bij de SEC moet worden ingediend.

Key Takeaways

 • Een bedrijf kan het SEC-formulier ARS gebruiken om zijn prestaties over het afgelopen jaar voorafgaand aan de jaarvergadering aan de aandeelhouders te melden.
 • “ARS” is een acroniem voor “Annual Report to Shareholders”, en is een optioneel document dat bedoeld is als rechtstreeks bericht aan de aandeelhouders.
 • In plaats van formulier ARS gebruiken veel bedrijven SEC-formulier 10-K, omdat dit uitgebreidere financiële informatie bevat.

Begrijpen van het ARS-formulier

Een typisch SEC-formulier ARS bevat een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar en een lijst van enkele van de verwezenlijkingen en toekomstplannen, evenals gedetailleerde financiële informatie over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Dit document en de proxy statement van het bedrijf zijn essentiële lectuur voor fundamentele analisten die de lopende zaken van een bedrijf bestuderen om te bepalen of het een goede investering voor de toekomst is.

Een jaarverslag is een document dat publieke bedrijven jaarlijks aan aandeelhouders moeten verstrekken en waarin hun activiteiten en financiële omstandigheden worden beschreven. Het voorste deel van het verslag bevat vaak een indrukwekkende combinatie van grafieken, foto’s en een begeleidend verhaal, die allemaal de activiteiten van het bedrijf in het afgelopen jaar beschrijven en ook voorspellingen kunnen doen over de toekomst van het bedrijf. Het achterste deel van het verslag bevat gedetailleerde financiële en operationele informatie.

Informatie in de ARS

De ARS bevat financiële overzichten voor elke periode sinds de laatste jaarvergadering en voor het voorgaande jaar in zijn geheel. De financiële overzichten omvatten:

 • De resultatenrekening, die de inkomsten van de onderneming vergelijkt met de kosten van de bedrijfskosten gedurende het jaar.
 • De balans, die een volledig beeld geeft van de bezittingen en schulden van de onderneming in de loop van het vorige boekjaar.
 • Het kasstroomoverzicht, dat laat zien hoe het bedrijf in het verslagjaar liquide middelen en geldmiddelen heeft gegenereerd en gebruikt.

Het uitgebreidere SEC-formulier 10-K moet ook een overzicht geven van de belangrijkste activiteiten van het bedrijf, een schets van bekende risicofactoren voor het bedrijf, specifieke financiële gegevens over de afgelopen vijf jaar, en commentaar van het management, evenals een volledig financieel verslag.

Hieronder ziet u wat een ARS-formulier doorgaans zal omvatten:

 • Een verslag van de directeur, met informatie over het salaris van de directeur en een beoordeling van het beleid en de procedures voor corporate governance
 • Algemene informatie over de onderneming
 • Een beoordeling van de financiële informatie en activiteiten van de onderneming
 • Een verklaring van de voorzitter
 • Een accountantsverklaring met een oordeel over de juistheid van de financiële informatie in de ARS
 • Financiële verklaringen, waaronder winst- en verliesrekeningen, balansen, kasstroomoverzichten en een mutatieoverzicht van het eigen vermogen
 • Notities bij de jaarrekening
 • Informatie over de grondslagen voor financiële verslaggeving van de onderneming

Aandeelanalisten gebruiken SEC-formulier ARS of formulier 10-K om de financiële resultaten van een onderneming te volgen en zich een oordeel te vormen over de waarde van de onderneming als belegging.

De ARS kan naar eigen inzicht van de leidinggevenden aanvullende informatie bevatten, zoals verslagen over het beleid van de onderneming inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, een beschrijving van de productieactiviteiten en alle andere details die nuttig worden geacht voor aandeelhouders en potentiële investeerders.

Presentatie van de ARS

De ARS is tot op zekere hoogte een document voor public relations (PR) of investor relations (IR). Als zodanig wordt het meestal gepubliceerd op hoogglanzend papier met foto’s, afbeeldingen en aansprekende graphics.

Het Form 10-K daarentegen is een meer gedetailleerde versie van het Form ARS en wordt ingediend bij de SEC, zonder veel toeters en bellen. Daarom zien veel bedrijven af van een aparte ARS en verstrekken zij aandeelhouders alleen een kopie van hun 10-K.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *