Jury dienst

Als u geen jury dienst kunt doen op de data in uw oproepingsbrief, kunt u vragen om de datum te veranderen of u te laten verontschuldigen.

Vraag om de datum van uw jury dienst te veranderen

U kunt misschien de datum van uw jury dienst veranderen naar een andere datum binnen de komende 12 maanden. U moet een goede reden hebben, bijvoorbeeld:

 • u bent een essentiële werknemer
 • u wordt geopereerd
 • u doet examen
 • uw werkgever geeft u geen vrijaf
 • u heeft een vakantie geboekt

U kunt maar één keer vragen om de datum te wijzigen.

Om de datum te wijzigen, antwoordt u op de oproeping van de jury met uw reden. In uw antwoord kunt u 3 mogelijke data in de komende 12 maanden voorstellen die voor u goed uitkomen.

Vraag vrijstelling van jurydienst

Als u in de komende 12 maanden geen jurydienst kunt doen, kunt u vragen om vrijstelling. Dit kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld:

 • u hebt een ernstige ziekte of handicap waardoor u geen jurydienst kunt doen
 • u bent fulltime verzorger van iemand met een ziekte of handicap

Als u geen jurydienst kunt doen vanwege het coronavirus (COVID-19), moet u vragen om de datum te wijzigen.

U kunt ook vragen om van de jurydienst te worden vrijgesteld als u deze de afgelopen 2 jaar hebt vervuld.

Als u deze keer geen jurydienst vervult, kunt u in de toekomst alsnog een oproep ontvangen.

Om u van de jurydienst te laten vrijstellen, moet u op de oproep antwoorden met uw reden. Het kan zijn dat u bewijs moet overleggen, bijvoorbeeld als u ziek bent, kan om een brief van uw arts worden gevraagd.

Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u nog steeds vragen om de datum van uw jurydienst te wijzigen.

Als u het niet eens bent met de beslissing

U kunt in beroep gaan als uw verzoek om de datum van uw jurydienst te wijzigen of u te laten verontschuldigen wordt afgewezen. Schrijf naar het Jury Centraal oproepingsbureau, onder vermelding van:

 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw jurylidnummer (dit staat op uw oproepingsbrief)
 • uw naam en adres
 • uw geboortedatum
 • de naam en het adres van de rechtbank waarvoor u bent opgeroepen
 • de data van uw jurydienst

Hoofd van het Jury Centraal oproepingsbureau
HM Courts and Tribunals Service
Jury Centraal oproepingsbureau
Phoenix House
Bradford
BD3 7BH

[email protected]

Hulp krijgen

Neem contact op met het Jury Centraal oproepingsbureau als u vragen heeft over de jurydienst.

Jury Centraal Oproepingsbureau
[email protected]
Telefoon: 0300 456 1024
Welshstalige telefoon: 0300 303 5173
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur
Informatie over oproepkosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *