Homeschool vs Openbare School – Classical Conversations

Waarom homeschool, als je kind naar een school kan die door de overheid wordt gefinancierd? Homeschool is in populariteit toegenomen bij gezinnen in de Verenigde Staten. Uit een onderzoek is gebleken dat van 1999-2007 het aantal leerlingen dat thuisonderwijs volgt, is gestegen van 850.000 naar 1,5 miljoen. We hebben de vergelijking tussen thuisonderwijs en openbare scholen onder de loep genomen, zodat u zeker weet dat het de juiste keuze is voor u en uw kind.

Reasons Parents Choose to Homeschool
De trend om thuisonderwijs te volgen is de afgelopen jaren steeds diverser geworden. Er zijn meer redenen om thuis les te geven dan ooit.

Religie is een van de meest herhaalde antwoorden van ouders als ze besluiten hun kind thuis les te geven. Openbare scholen hebben niet de mogelijkheid om religieuze studies in de klas op te nemen. De lesprogramma’s van openbare scholen kunnen andere waarden en overtuigingen onderwijzen dan wat ouders in hun kind willen bijbrengen. Homeschool is flexibel genoeg om ouders de mogelijkheid te geven bijbelstudies en gebeden in het lesplan op te nemen.

Over de veiligheid van een kind maken ouders zich ook zorgen als ze voor homeschool kiezen. Sommige kinderen worden blootgesteld aan negatieve invloeden zoals pesten, drugs en alcohol. Deze negatieve invloeden kunnen de schoolprestaties van een kind in de klas beïnvloeden. In een thuisstudieomgeving kunnen ouders echter zonder dergelijke stress over hun kind waken en het helpen zich te ontwikkelen.

In een thuisstudieomgeving kunnen ouders een meer gepersonaliseerd lesplan voor hun kind opstellen. Leraren op openbare scholen hebben een klaslokaal met leerlingen van verschillende niveaus en met verschillende vaardigheden. De lesplannen worden niet op maat gemaakt voor elke individuele leerling. Homeschool geeft de ouders de mogelijkheid om de sterke en zwakke punten van hun kind te beoordelen en te helpen bij het opbouwen van lessen rond hun behoeften. Deze manier van lesgeven biedt de flexibiliteit om het kind te geven wat het nodig heeft om te leren en verder te gaan als het het onderwerp begrijpt.

Homeschooling is een familie-aangelegenheid. Er is samenwerking tussen broers en zussen en ouders om samen te komen en kennis en ervaringen te delen. Dit niveau van verbondenheid gaat verder dan wat op openbare scholen kan worden geboden. De mogelijkheid om de waarden en overtuigingen van het gezin te versterken, terwijl een sterker gevoel van eigenwaarde wordt ontwikkeld, is de reden waarom veel gezinnen de voorkeur geven aan thuisonderwijs boven openbare scholen.

Dit zijn een paar redenen waarom ouders met thuisonderwijs besluiten hun kind thuisonderwijs te geven in plaats van op openbare scholen.

Mythe vs. Feit

 • Studies hebben aangetoond dat thuisonderwijsleerlingen doorgaans hoger scoren dan leerlingen van de openbare school bij gestandaardiseerde tests.
  • Het opleidingsniveau van de ouders veranderde niets aan het succes van de leerling.
 • Homeschoolkinderen socialiseren vaak beter dan hun collega’s van de openbare school.
  • Ze nemen zelfs vaker deel aan politieke acties, kerkdiensten, sportteams en gemeenschapswerk.
 • Homeschoolleerlingen hebben een hogere slagingskans op de universiteit dan leerlingen die de openbare school hebben bezocht.
  • Geschoolde leerlingen behaalden een gemiddelde GPA van 3,46, terwijl hun medeleerlingen een gemiddelde GPA van 3,16 behaalden.

Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat deze eigenschappen het meest voorkomen bij kinderen die thuis les hebben gehad, maar het is niet bewezen dat er een correlatie tussen beide bestaat. Ook moet worden vermeld dat er geen studies zijn geweest die hebben weerlegd dat thuisonderwijs negatieve effecten heeft op kinderen later in het leven.

Homeschool heeft jarenlang een stigma gehad, maar nu hebben gezinnen laten zien dat thuisleerlingen net zo succesvol kunnen zijn, zo niet succesvoller, dan hun leeftijdgenoten op de openbare school. De keuze is nu aan jou om te bepalen of thuisonderwijs geschikt is voor jou en je gezin.

Bronnen
Voor tips over hoe je wetenschap kunt onderwijzen in de lagere klassen:

 • De Kern: Teaching Your Child the Foundations of a Classical Education door Leigh Bortins
 • The Core Audiobook

Voor tips over hoe je wetenschap kunt onderwijzen in het middelbaar onderwijs:

 • The Question: Teaching Your Child the Essentials of a Classical Education door Leigh Bortins

Voor tips over hoe je wetenschap kunt onderwijzen op de middelbare school:
The Conversation door Leigh Bortins

Voor trainingen voor leraren in de exacte vakken:
De GRATIS 3-daagse ouderpractica van Classical Conversations.

Voor leerlingen van alle leeftijden:
De Classical Acts and Facts Science Cards

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *