Doe een 180 of doe een 360

Doe een 180 en doe een 360 zijn idiomen die in gebruik kwamen in het midden van de twintigste eeuw. Een idioom is een woord, een groep woorden of een uitdrukking die een figuurlijke betekenis heeft die niet gemakkelijk uit de letterlijke definitie kan worden afgeleid. Vaak gebruik makend van beschrijvende beeldspraak of metaforen, zijn gewone idiomen woorden en uitdrukkingen die in de Engelse taal worden gebruikt om een beknopt idee over te brengen, en worden ze vaak gesproken of als informeel of conversatief beschouwd. Engelse idiomen kunnen sneller een emotie illustreren dan een uitdrukking met een letterlijke betekenis, zelfs wanneer de etymologie of de oorsprong van de idiomatische uitdrukking verloren is gegaan. Een idioom is een metaforische stijlfiguur, en het is duidelijk dat het geen letterlijk taalgebruik is. Uitdrukkingen hebben definities en connotaties die verder gaan dan de letterlijke betekenis van de woorden. Beheersing van de zinswendingen van een idioom, waarbij slangwoorden of andere zinsdelen kunnen worden gebruikt, is essentieel voor de leerling Engels. Veel studenten Engels als tweede taal begrijpen idiomatische uitdrukkingen niet, zoals in a blue moon, spill the beans, let the cat out of the bag, in the same boat, bite the bullet, barking up the wrong tree, kick the bucket, hit the nail on the head, face the music, under the weather, piece of cake, when pigs fly, en raining cats and dogs, omdat ze proberen ze woord voor woord te vertalen, wat alleen de letterlijke betekenis oplevert. Engelse uitdrukkingen die idiomatisch zijn, moeten niet letterlijk worden genomen. Naast het leren van woordenschat en grammatica, moet men de frasering van de figuurlijke taal van idiomatische zinnen begrijpen om Engels te kennen als een native speaker. We zullen de betekenis van de idiomen do a 180 en do a 360 onderzoeken, waar ze vandaan komen en enkele voorbeelden van hun gebruik in zinnen.

Do a 180 is een uitdrukking die betekent dat men zijn mening of houding omkeert, dat men precies het tegenovergestelde doet van wat men van plan was te doen. Iemand kan bijvoorbeeld weigeren appels te eten en er een hekel aan hebben, totdat hij op een dag een appel eet en ontdekt dat hij erg lekker is. Men zou kunnen zeggen dat hij 180 graden is gedraaid in zijn mening over appels. De uitdrukking “180 graden draaien” verwijst naar de graden in een cirkel. Als iemand 180 graden aflegt op een cirkel, komt hij precies tegenover zijn beginplaats op de cirkel uit. Verwante uitdrukkingen zijn does a 180, did a 180, doing a 180.

Advertentie

Do a 360 betekent dat je op dezelfde plaats eindigt als waar je begon. Het komt zelden voor dat de uitdrukking “maak een draai van 360” betekent dat iemand twee keer van mening is veranderd – een keer toen hij het tegenovergestelde omarmde van wat hij aanhing, en een keer toen hij terugkwam op zijn oorspronkelijke mening. Meestal wordt de uitdrukking “doe een 360” foutief gebruikt wanneer de spreker “doe een 180” bedoelt. Vergeet niet dat de uitdrukking gebaseerd is op de graden in een cirkel. Als iemand een cirkel aflegt tot de 360e graad, is hij terug waar hij begonnen is. Deze uitdrukkingen kunnen zijn afgeleid uit de luchtvaart, met name van de pionier Charles Lindbergh, die de zinnen gebruikte om vliegmanoeuvres te beschrijven.

Voorbeelden

Die onweerlegbare uitkomst van de pandemie zal ervoor zorgen dat retailers die nooit echt e-commerce capaciteiten hebben ontwikkeld – of, erger nog, zich uit het kanaal hebben teruggetrokken – een draai van 180 graden zullen maken en een enorme duw in de rug zullen geven om hun online activiteiten in concurrerende vorm te krijgen. (Forbes Magazine)

Dr. Theresa Tam en haar provinciale collega’s zullen met absolute zekerheid over iets spreken (“Reisverboden werken niet”) tot het moment dat ze een draai van 180 graden maken en precies het tegenovergestelde gaan beweren. (The Toronto Sun)

“Amazon zei dat ze geen zendingen van niet-essentiële producten zouden accepteren, daarna zijn ze 180 graden gedraaid, maar we weten niet hoe vloeiend de zendingen van wie dan ook zullen zijn.” (Variety Magazine)

“Ik kan een draai van 360 graden maken en waar ik ook kijk is puur natuur, ik heb niets meer nodig.” (The Buenos Aires Times)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *