De hiërarchie in de verpleging

Ziekenhuizen en andere traditionele instellingen in de gezondheidszorg gebruiken een hiërarchie in de verpleging om orde en organisatiestructuur te definiëren. Verpleegkundigen worden gerangschikt op basis van hun opleidingsniveau, hun diploma en hun ervaringsjaren. In het volgende gedeelte wordt een typische hiërarchie van de verpleging geschetst.

Inzicht in de hiërarchie van de verpleging

  • Chief Nursing Officer (CNO): De CNO, soms aangeduid als de chief nursing executive (CNE), staat aan de top van de piramide. Deze positie werkt meestal onder de CEO van het ziekenhuis of agentschap en heeft administratieve en toezichthoudende rollen. De persoon is verantwoordelijk voor alle verpleegkundige diensten die in het ziekenhuis of de zorgeenheid worden geleverd. CNO’s en CNE’s hebben over het algemeen een masterdiploma of hoger.
  • Director of Nursing: Een directeur van de verpleging is een beheerder die de patiëntenzorg leidt en algemene leiding geeft aan de afdeling. Administratieve taken kunnen het bijhouden van gegevens en budgettering omvatten. Verwante titels op dit niveau zijn onder meer directeur van patiëntenzorgdiensten en directeur van verpleegkundige diensten. Voor een functie als directeur verpleegkunde is minimaal een masterdiploma vereist.
  • Verpleegkundig manager of verpleegkundig supervisor: Als onderdeel van het leiderschapsteam nemen verpleegkundige managers, verpleegkundige supervisors en hoofdverpleegkundigen de verantwoordelijkheid van verschillende eenheden op zich. Ze regelen over het algemeen de zorg en ondersteunen patiënten, evenals andere taken zoals het plannen en inhuren van personeel. Een bachelordiploma is vereist voor managementfuncties, en een masterdiploma wordt aanbevolen.
  • Nurse Practitioner (CRNP): CRNP’s zijn geregistreerde verpleegkundigen (RN) met een geavanceerde opleiding en klinische training in een specialisme in de gezondheidszorg. Nurse practitioners kunnen werken met mensen van alle leeftijden en hun families, en ze leveren belangrijke informatie die nuttig is bij het nemen van beslissingen over gezondheidszorg en levensstijl. Nurse practitioners werken in overeenstemming met de Nurse Practice Act van de staat waarin ze werken. De meeste nurse practitioners zijn ook nationaal gecertificeerd in een bepaald specialisme.
  • Advanced Practice Registered Nurse (APRN): APRN’s bieden patiëntenzorg en behandelingsdiensten in samenwerking met een arts. In sommige staten kunnen zij zelfstandig met volledige bevoegdheid en zonder samenwerkingsovereenkomst met een arts praktiseren. Zij zijn bevoegd om diagnoses te stellen en patiënten te behandelen. In sommige omgevingen kunnen ze de primaire zorgverlener van de patiënt zijn. APRN’s hebben een masterdiploma nodig; momenteel behalen veel APRN’s geavanceerde diploma’s zoals een PhD of Doctor of Nursing Practice (DNP).
  • Stafverpleegkundige of bedzijdeverpleegkundige: Staf- en bedzijdeverpleegkundigen verlenen directe patiëntenzorg. Het zijn meestal geregistreerde verpleegkundigen die patiënten monitoren, observeren en beoordelen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen of zorgen die patiënten kunnen hebben. RN’s hebben traditioneel ten minste een diploma of een associate degree nodig, hoewel veel ziekenhuizen en andere werkgevers nu eisen dat RN’s een bachelordiploma hebben.
  • Licensed Practical Nurse (LPN) and Licensed Vocational Nurse (LVN): LPN’s en LVN’s verlenen medische basiszorg. Tot de taken behoren het verwisselen van verband, het inbrengen van katheters, het toedienen van orale medicatie, het opnemen van vitale functies en het maken van aantekeningen in het dossier van de patiënt. LPN’s en LVN’s moeten een goedgekeurd onderwijsprogramma afronden dat ongeveer een jaar opleiding vereist.

Carrièregroei en andere verpleegkundige functies

Er zijn veel titels en rollen die niet in de verpleegkundige hiërarchie zijn opgenomen. Johnson & Johnson’s website Discover Nursing geeft een lijst van 104 specialismen in de verpleging, waaruit enkele van de werkgelegenheidskansen in het beroep blijken.

Het potentieel voor carrièregroei in de verpleging wordt onderstreept door de groei en omvang van het beroep. De werkgelegenheid van RN’s zal naar verwachting met 16 procent groeien tegen 2024, wat veel sneller is dan het gemiddelde voor alle beroepen, volgens het Bureau of Labor Statistics.

“Verpleging is het grootste beroep in de gezondheidszorg van het land, met meer dan 3,1 miljoen geregistreerde verpleegkundigen in het hele land,” zegt de American Association of Colleges of Nursing. “Verpleegkundigen vormen de grootste component van het ziekenhuispersoneel, zijn de belangrijkste leveranciers van ziekenhuispatiëntenzorg en leveren het grootste deel van de langdurige zorg van het land.”

Verpleegkundige kansen

De huidige verpleegkundigen kunnen hun opleiding voortzetten om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en meer geavanceerde carrièremogelijkheden na te streven. Alvernia University’s online RN to BSN graad bereidt verpleegkundigen voor op specialistische en managementrollen.

Elk programma vindt plaats in een handige online leeromgeving die tegemoetkomt aan het werk en persoonlijke schema’s van studenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *