Contingent werk

Voordelen voor organisatiesEdit

Door contractwerkers in te schakelen, kunnen organisaties wendbaar zijn en kosten besparen. De tijdelijke arbeidskrachten fungeren als een variabel personeelsbestand waaruit bedrijven kunnen kiezen om specifieke projecten uit te voeren of gespecialiseerde projecten af te ronden.

Ook omdat organisaties zich inspannen om wendbaarder te zijn en snel op veranderingen in te spelen om concurrerender te zijn, wenden zij zich tot de tijdelijke arbeidskrachten om on-demand toegang te hebben tot professionals en deskundigen. Organisaties zien ook mogelijkheden om de kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenen te verlagen door een beroep te doen op tijdelijke arbeidskrachten. Er is echter een risico verbonden aan het vermijden van deze kosten als een werknemer ten onrechte wordt geclassificeerd als een uitzendkracht. Het gebruik van tijdelijke arbeidskrachten is ook kosteneffectief, omdat het werkgelegenheidsniveau en de arbeidskosten kunnen worden aangepast, afhankelijk van het soort expertise en arbeid dat nodig is en op welk moment het nodig is.

Economie

Trends in de tijdelijke arbeidskrachten worden ook beïnvloed door de economie. Een studie uitgevoerd door de MPS Group toont de relatie tussen de cyclus van de voorwaardelijke arbeidskrachten en de stand van de economie. In een stijgende economie is de vraag naar tijdelijke arbeidskrachten sterk. Dit komt waarschijnlijk doordat organisaties proberen mee te groeien met de economie, en door gebruik te maken van uitzendkrachten kunnen ze werken met experts wanneer dat nodig is, zonder de kosten op lange termijn van het inhuren van hen.

GlobaliseringEdit

Naast verschillende andere factoren heeft globalisering een grote invloed gehad op de groei in het gebruik van uitzendkrachten. Globalisering draagt bij aan een snelle groei van industrieën, meer outsourcing, en een behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid om concurrerend te blijven.

Kennisgedreven economieEdit

Een kennisgedreven economie draagt ook bij aan de groei in het gebruik van de uitzendkracht, omdat organisaties meer vertrouwen op hun specifieke en deskundige kennis en expertise. Naarmate de vraag naar hoogopgeleide en deskundige mensen toeneemt, wordt de expertise van contractwerkers aantrekkelijker.

Arbeidsongevallen en dodelijke ongevallenEdit

Contingent workers lopen een groot risico om gewond te raken of te overlijden op het werk. In 2015 vielen 829 dodelijke arbeidsongevallen (17% van alle dodelijke arbeidsongevallen) te betreuren onder contractwerkers, die slechts een subgroep van de contractwerkers vormen. Uit studies is ook gebleken dat het aantal niet-fatale arbeidsongevallen en beroepsziekten onder contractwerkers hoger is dan onder werknemers met een standaard dienstverband.

Er zijn veel mogelijke factoren die bijdragen aan het hoge aantal ongevallen en ziekten onder contractwerkers. Zij zijn vaak onervaren en krijgen gevaarlijke banen en taken toebedeeld, zijn soms terughoudend om bezwaar te maken tegen onveilige arbeidsomstandigheden of om te pleiten voor veiligheidsmaatregelen uit angst voor baanverlies of andere repercussies, en het kan hen ontbreken aan basiskennis en -vaardigheden om zichzelf te beschermen tegen gevaren op de werkplek als gevolg van onvoldoende veiligheidsopleiding.

Volgens een gezamenlijk richtsnoer van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) zijn zowel uitzendbureaus als werkgevers (klanten van uitzendbureaus) verantwoordelijk voor het bieden en in stand houden van een veilige en gezonde werkomgeving voor uitzendkrachten. Onderzoek en interventie in samenwerkingsverband en interdisciplinair (bv. epidemiologie, arbeidspsychologie, organisatiewetenschappen, economie, recht, management, sociologie, gezondheid en veiligheid op het werk) zijn nodig om de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten op het werk te beschermen en te bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *