Clinical investigationLungCT-based definition of thoracic lymph node stations: An atlas from the University of Michigan

Doel: Nauwkeurige afbakening van de mediastinale en hilar lymfeklierregio’s is essentieel voor een reproduceerbare definitie van doelvolumes die gebruikt worden bij conformale bestraling van niet-kleincellige longkanker. Het doel van dit werk was een consensus te bereiken voor het afbakenen van deze nodale gebieden op basis van definities van het American Joint Committee on Cancer.

Methodes en materialen: Een toegewijd thoraxradioloog, een thoraxchirurg, een medisch fysicus en drie radiotherapeuten werden bijeengebracht om een driedimensionale radiologische beschrijving te maken van de mediastinale en hilarische nodale regio’s op axiale CT-scans. Dit artikel stelt een atlas voor van de meeste lymfeklierstations beschreven door Mountain en Dresler.

Resultaten: De CT grenzen van lymfeklierstations 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-11 werden gedefinieerd op axiale CT, samen met beeldillustraties.

Conclusie: Deze op CT gebaseerde illustratieve definities zullen richtlijnen bieden voor de klinische praktijk en studies die incidentele bestraling bij radiotherapie evalueren. Aan de Universiteit van Michigan worden studies verricht om de incidentele nodale bestraling van patiënten met niet-kleincellige longkanker kwantitatief te meten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *