Anesthesierisico’s en beoordeling – Made for This Moment

Anesthesierisico’s

Chirurgie en anesthesie zijn tegenwoordig veiliger dan ooit tevoren, dankzij de voortdurende vooruitgang in de wetenschap. Maar dit betekent niet dat er geen risico’s zijn. Chirurgie en anesthesie zijn inherent gevaarlijk, en zoals bij elk geneesmiddel of elke procedure bestaat er altijd een kans dat er iets fout kan gaan. Sommige patiënten hebben meer kans op problemen of complicaties en mogelijk zelfs overlijden dan anderen vanwege hun leeftijd, medische aandoeningen of het soort operatie dat ze ondergaan. Als u van plan bent een operatie te ondergaan, zijn er manieren om uw risico te verlagen, waaronder een afspraak met uw anesthesist.

Als u van plan bent een operatie te ondergaan, zijn er manieren om uw risico te verlagen, waaronder een afspraak met uw anesthesist.

Waarom zou ik een afspraak maken met een anesthesist?

Een anesthesioloog is een arts die gespecialiseerd is in anesthesie, pijnbestrijding en kritieke zorggeneeskunde. Deze medisch deskundige is verantwoordelijk voor het plannen van uw anesthesiezorg, het toedienen van de anesthesie en het bewaken van u tijdens de operatie. Om dit effectief te doen, zal de anesthesioloog vóór uw operatie een gezondheidsonderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over eventuele medische aandoeningen die u hebt, de medicijnen die u gebruikt, uw andere gezondheidsgewoonten en uw ervaring met anesthesie in het verleden. Al deze informatie zal de anesthesist helpen om uw veiligheid te waarborgen. De anesthesioloog kan bijvoorbeeld:

 • Voor bepaalde medicijnen kiezen die veiliger voor u zijn.
 • Nauwlettend controleren op specifieke bijwerkingen of complicaties die voor u waarschijnlijker zijn, en een plan hebben om ze aan te pakken als ze zich voordoen.
 • Adviseert u hoe u uw risico vóór de operatie kunt verlagen, bijvoorbeeld door te stoppen met bepaalde medicijnen, te stoppen met roken of af te vallen als de operatie niet dringend is.

Dokter toont digitale tablet aan vrouw. Vrouwelijke patiënt zit met gezondheidsdeskundige. Ze zitten tegen het raam in het ziekenhuis.

Welke factoren maken anesthesie risicovoller?

Uw anesthesierisico kan hoger zijn als u een van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad:

 • Allergieën voor anesthesie of een voorgeschiedenis van bijwerkingen van anesthesie
 • Diabetes
 • Hartaandoeningen (angina, klepaandoeningen, hartfalen of een eerdere hartaanval)
 • Hoge bloeddruk
 • Nierproblemen
 • Longaandoeningen (astma en chronisch obstructieve longziekte, of COPD)
 • Obesitas
 • Obstructieve slaapapneu
 • Stroke
 • Bevingen of andere neurologische aandoeningen

Roken of het drinken van twee of meer alcoholische dranken per dag verhoogt ook uw risico.

Wat zijn enkele van de risico’s van anesthesie?

Algemene anesthesie zorgt ervoor dat u buiten bewustzijn raakt. Deze vorm van anesthesie is weliswaar zeer veilig, maar geeft wel de meeste kans op bijwerkingen en risico’s. De meeste bijwerkingen zijn gering en tijdelijk, zoals misselijkheid, braken, rillingen, verwardheid gedurende enkele dagen en keelpijn als gevolg van een beademingsbuis.

Echter, hoewel zeldzaam, zijn er enkele ernstiger risico’s waar u op moet letten:

 • Postoperatief delier of cognitieve disfunctie – Een aandoening die postoperatieve cognitieve disfunctie wordt genoemd, kan bij bepaalde patiënten leiden tot langdurige geheugen- en leerproblemen. Het komt vaker voor bij oudere mensen omdat een ouder wordend brein niet zo gemakkelijk herstelt van anesthesie. Naast ouderen lopen ook mensen met aandoeningen als hartaandoeningen, met name congestief hartfalen, de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer, of mensen die eerder een beroerte hebben gehad, een groter risico. Het is belangrijk om de anesthesist te vertellen als u een van deze aandoeningen heeft.
 • Kwaadaardige hyperthermie – Sommige mensen erven deze ernstige, mogelijk dodelijke reactie op anesthesie die kan optreden tijdens een operatie, waardoor snel koorts en spiersamentrekkingen optreden. Als u of een familielid ooit een hitteberoerte heeft gehad of aan maligne hyperthermie heeft geleden tijdens een eerdere operatie, moet u dit zeker aan de anesthesist vertellen.
 • Ademhalingsproblemen tijdens en na de operatie – Anesthesie kan gevaarlijker zijn voor patiënten die obstructieve slaapapneu hebben, een aandoening die ervoor zorgt dat ze stoppen met ademen terwijl ze slapen. Bij patiënten met deze aandoening kan narcose ertoe leiden dat de keel dichtklapt tijdens de operatie en dat het moeilijker is om weer bij bewustzijn te komen en adem te halen na de operatie.

Zijn er risico’s verbonden aan andere vormen van narcose?

De veiligste vorm van anesthesie is plaatselijke verdoving, een injectie met medicijnen die een klein deel van het lichaam verdooft waar de ingreep wordt uitgevoerd. Zelden zal een patiënt pijn of jeuk ervaren op de plaats waar de medicatie is ingespoten.

Regionale anesthesie, waarbij een groter deel van het lichaam wordt verdoofd, zoals vanaf de taille naar beneden, is ook veiliger dan algehele anesthesie, maar brengt wel enkele risico’s met zich mee. Patiënten krijgen soms hoofdpijn na een regionale verdoving. In zeldzame gevallen kan de injectie een ingeklapte long veroorzaken als de naald in de borststreek wordt ingebracht. Zenuwbeschadiging door regionale anesthesie is ook een zeldzame complicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *